Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2594(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0181/2010

Debatter :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0059

Protokoll
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg

7.8. Förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0181/2010 och B7-0182/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0181/2010

(ersätter B7-0181/2010 och B7-0182/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė och Georgios Papastamkos för PPE-gruppen,

Kader Arif och Véronique De Keyser för S&D-gruppen,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,

Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen,

Robert Sturdy för ECR-gruppen,

Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA-PROV(2010)0059)

Inlägg:

Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4, som beaktades (ändringsförslag 4 i dess ändrade form förkastades).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy