Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2057(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0023/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0023/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.9
CRE 10/03/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0060

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

7.9. Ετήσια έκθεση 2008 για την ΚΕΠΠΑ (ψηφοφορία)
CRE

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) το 2008, που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εφαρμογή του Μέρους ΙΙ, Τμήμα Ζ, παράγραφος 43 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 [(2009/2057(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0060)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία η Heidi Hautala αναφέρεται στην ειρηνική εξέγερση του θιβετιανού λαού στις 10 Μαρτίου 2008.

Ο Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται (η τροπολογία 1 με αυτή την τροποποίηση απορρίπτεται).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου