Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0169/2010

Keskustelut :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Äänestykset :

PV 11/03/2010 - 8.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0063

Pöytäkirja
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 - Strasbourg

12. Kuuba (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kuuba

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Luis Yáñez-Barnuevo García S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Andreas Mölzer.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo ja Fiorello Provera.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská ja Angelika Werthmann.

Puheenvuorot: Diego López Garrido ja Andris Piebalgs.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Kuuban poliittisten vankien ja mielipidevankien tilanteesta (B7-0169/2010)

- Fiorello Provera ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Kuubasta (B7-0170/2010)

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García ja Emine Bozkurt S&D-ryhmän puolesta Kuuban mielipidevangeista (B7-0174/2010)

- Renate Weber ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta Kuubasta (B7-0175/2010)

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Kuubasta – Orlando Zapata Tamayon tapaus (B7-0176/2010)

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing ja Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta Orlando Zapata Tamayon kuolemasta Kuubassa (B7-0177/2010)

- Franziska Katharina Brantner ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Orlando Zapata Tamayon kuolemasta Kuubassa (B7-0178/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2010, kohta 8.1.

(Istunto keskeytettiin klo 17.25 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö