Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0169/2010

Debaty :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Głosowanie :

PV 11/03/2010 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0063

Protokół
Środa, 10 marca 2010 r. - Strasburg

12. Kuba (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Kuba

Diego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, i Andreas Mölzer niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo i Fiorello Provera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Diego López Garrido i Andris Piebalgs.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji więźniów politycznych i więźniów sumienia na Kubie (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera i Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, w sprawie Kuby (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García i Emine Bozkurt w imieniu grupy S&D, w sprawie więźniów sumienia na Kubie (B7-0174/2010);

- Renate Weber i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, w sprawie Kuby (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie Kuby – przypadek Orlanda Zapaty Tamayo (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing i Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie śmierci Orlanda Zapaty Tamayo na Kubie (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie śmierci Orlanda Zapaty Tamayo na Kubie (B7-0178/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 11.3.2010.

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 17:25 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 18:00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności