Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0169/2010

Debatter :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Omröstningar :

PV 11/03/2010 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0063

Protokoll
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg

12. Kuba (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Kuba

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Luis Yáñez-Barnuevo García för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Edvard Kožušník för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, och Andreas Mölzer, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo och Fiorello Provera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská och Angelika Werthmann.

Talare: Diego López Garrido och Andris Piebalgs.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om situationen för politiska fångar och samvetsfångar i Kuba (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen, om Kuba (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García och Emine Bozkurt för S&D-gruppen, om samvetsfångar i Kuba (B7-0174/2010);

- Renate Weber och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om Kuba (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Kuba – fallet Orlando Zapata Tamayo (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing och Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, om Orlando Zapata Tamayos död i Kuba (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Orlando Zapata Tamayos död i Kuba (B7-0178/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 11.3.2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.25, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy