Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 3.ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Goldstone σχετικά με το Ισραήλ/Παλαιστίνη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Ετήσια έκθεση 2008 για την ΚΕΠΠΑ - Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας - Συνθήκη για τη μη διασπορά (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ετήσιοι λογαριασμοί εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες ***I (ψηφοφορία)
  
7.2.ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (ψηφοφορία)
  
7.3.Εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Goldstone σχετικά με το Ισραήλ/Παλαιστίνη (ψηφοφορία)
  
7.4.Η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
7.5.Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ψηφοφορία)
  
7.6.Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (ψηφοφορία)
  
7.7.Eμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (ψηφοφορία)
  
7.8.Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ψηφοφορία)
  
7.9.Ετήσια έκθεση 2008 για την ΚΕΠΠΑ (ψηφοφορία)
  
7.10.Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ψηφοφορία)
  
7.11.Συνθήκη για τη μη διασπορά (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Πολιτική της ΕΕ για θέματα που αφορούν την Αρκτική (συζήτηση)
 12.Κούβα (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2029 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (141 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (584 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1630 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (665 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1430 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου