Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 10. märts 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 3.EL 2020 - Euroopa Ülemkogu 11. veebruari 2010. aasta mitteametliku kohtumise järelmeetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate Goldstone'i soovituste elluviimine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Kodanikuühiskonna ja rahvusvähemuste olukord Valgevenes (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.ÜVJP 2008. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia elluviimine ning ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika - Tuumarelva leviku tõkestamise leping (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded, seoses mikro-majandusüksustega ***I (hääletus)
  
7.2.EL 2020 - Euroopa Ülemkogu 11. veebruari 2010. aasta mitteametliku kohtumise järelmeetmed (hääletus)
  
7.3.Iisraeli ja Palestiinat käsitlevate Goldstone'i soovituste elluviimine (hääletus)
  
7.4.Kodanikuühiskonna ja rahvusvähemuste olukord Valgevenes (hääletus)
  
7.5.Finantstehingute maksustamine (hääletus)
  
7.6.Ühtne euromaksete piirkond (hääletus)
  
7.7.Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping (hääletus)
  
7.8.Määrus, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava (hääletus)
  
7.9.ÜVJP 2008. aasta aruanne (hääletus)
  
7.10.Euroopa julgeolekustrateegia elluviimine ning ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (hääletus)
  
7.11.Tuumarelva leviku tõkestamise leping (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.ELi Arktika poliitika (arutelu)
 12.Kuuba (arutelu)
 13.Infotund (küsimused nõukogule)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (190 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2029 kb) 
 
Protokoll (133 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (469 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1612 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (461 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1325 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika