Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 10 maart 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 3.EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Jaarverslag 2008 over het GBVB - De tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie en het EVDB - Non-Proliferatieverdrag (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I (stemming)
  
7.2.EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (stemming)
  
7.3.Implementatie van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone over Israël en Palestina (stemming)
  
7.4.Situatie van het maatschappelijk middenveld en de nationale minderheden in Wit-Rusland (stemming)
  
7.5.Belasting op financiële transacties (stemming)
  
7.6.Gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (stemming)
  
7.7.Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (stemming)
  
7.8.Verordening houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)
  
7.9.Jaarverslag 2008 over het GBVB (stemming)
  
7.10.De tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie en het EVDB (stemming)
  
7.11.Non-Proliferatieverdrag (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.EU-beleid inzake Arctische aangelegenheden (debat)
 12.Cuba (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (191 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2029 kb) 
 
Notulen (138 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (469 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1484 kb) 
 
Notulen (220 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (363 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1324 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid