Indiċi 
Minuti
PDF 227kWORD 137k
L-Erbgħa, 10 ta' Marzu 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 3.UE 2020 - Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Rapport annwali 2008 dwar is-CFSP - L-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Ewropea u tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - It-Trattat tan-Nonproliferazzjoni (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta' mikroentitajiet ***I (votazzjoni)
  7.2.UE 2020 - Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010 (votazzjoni)
  7.3.L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina (votazzjoni)
  7.4.Is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja (votazzjoni)
  7.5.Tassazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji (votazzjoni)
  7.6.Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro (votazzjoni)
  7.7.Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) (votazzjoni)
  7.8.Regolament li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)
  7.9.Rapport annwali 2008 dwar is-CFSP (votazzjoni)
  7.10.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Ewropea u tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)
  7.11.It-Trattat tan-Nonproliferazzjoni (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Politika tal-UE dwar kwistjonijiet dwar l-Artiku (dibattitu)
 12.Kuba (dibattitu)
 13.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


MINUTI

L-ERBGĦA 10 TA' MARZU 2010

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Diċembru 2009 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


3. UE 2020 - Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Stqarrijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: UE 2020 - Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Frar 2010 (punt 13 tal- Minuti ta' 24.2.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Malcolm Harbour u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, dwar l-UE 2020 (B7-0150/2010)

- Martin Schulz u Stephen Hughes f'isem il-Grupp S&D, dwar l-UE 2020 - Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010 (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas u Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Istrateġija UE 2020 bil-ħsieb għat-tħejjija għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-UE 2020 - Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010 (B7-0159/2010)

- Lena Ek f'isem il-Grupp ALDE, Dwar is-Segwitu għall-Kunsill Ewropew Informali tal-11 ta’ Frar (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-UE 2020 – Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010 (B7-0165/2010).

Votazzjoni: punt 7.2 tal- Minuti ta' 10.3.2010.


4. L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Stqarrijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Frar 2010 (punt 17 tal- Minuti ta' 24.2.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides u Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina (B7-0135/2010)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina (B7-0136/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, Olga Sehnalová, María Muñiz De Urquiza u Robert Goebbels f'isem il-Grupp S&D, dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina (B7-0138/2010)

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina (B7-0140/2010)

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit u Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport Goldstone (B7-0145/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Willy Meyer u Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-implimentazzjoni tar-Rapport Goldstone (B7-0146/2010).

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 10.3.2010.


5. Is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Stqarrijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Frar 2010 (punt 18 tal- Minuti ta' 24.2.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski u Mirosław Piotrowski f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Bjelorussja (B7-0134/2010)

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec u Justas Vincas Paleckis f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u l-minoritajiet nazzjonali fil-Bjelorussja (B7-0152/2010)

- Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter u Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u l-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja (B7-0157/2010)

- Gerben-Jan Gerbrandy u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u l-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja (B7-0161/2010)

- Helmut Scholz u Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u l-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja (B7-0162/2010)

- Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Traian Ungureanu, Filip Kaczmarek, Jacek Saryusz-Wolski u Vytautas Landsbergis f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u l-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja (B7-0163/2010).

Votazzjoni: punt 7.4 tal- Minuti ta' 10.3.2010.


6. Rapport annwali 2008 dwar is-CFSP - L-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Ewropea u tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - It-Trattat tan-Nonproliferazzjoni (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) fl-2008, ippreżentat lill-Parlament Ewropew b'applikazzjoni tal-Parti II, Taqsima G, paragrafu 43 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 [(2009/2057(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

L-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Ewropea fil-kuntest tal-ESDP [(2009/2198(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0169/2009) mressqa minn Gabriele Albertini u Arnaud Danjean, f'isem il-Kumitat AFET, lill-Kunsill: It-Trattat tan-Nonproliferazzjoni (B7-0009/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0170/2009) mressqa minn Gabriele Albertini u Arnaud Danjean, f'isem il-Kumitat AFET, lill-Kummissjoni:It-Trattat tan-Nonproliferazzjoni (B7-0010/2010)

Gabriele Albertini ppreżenta r-rapport tiegħu.

Arnaud Danjean ippreżenta r-rapport tiegħu u għamel il-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Tkellmet Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).Tkellmu: Nadezhda Neynsky (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Ioannis Kasoulides f'isem il-Grupp PPE, Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Franziska Katharina Brantner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi u Ulrike Lunacek.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu: Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa u Andrey Kovatchev.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr u Miroslav Mikolášik.

Tkellmu: Catherine Ashton, Gabriele Albertini u Arnaud Danjean.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regolament fi tmiem id-diskussjoni:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Ioannis Kasoulides f'isem il-Grupp PPE,dwar it-Trattat tan-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda u Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-Trattat tan-Nonproliferazzjoni (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda u Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D, dwar it-Trattat ta' Nonproliferazzjoni (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck u Andrew Duff f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-Trattat ta' Nonproliferazzjoni (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-Trattat ta' Nonproliferazzjoni (B7-0144/2010);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar il-prospetti tal-Konferenza dwar it-Trattat tan-Nonproliferazzjoni (B7-0147/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal- Minuti ta' 10.3.2010, punt 7.10 tal- Minuti ta' 10.3.2010 u punt 7.11 tal- Minuti ta' 10.3.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Tkellmu: Robert Atkins u Sergio Paolo Francesco Silvestris.


7.1. Il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta' mikroentitajiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir-rigward ta' mikroentitajiet [COM(2009)0083 - C6-0074/2009- 2009/0035(COD)] Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P7_TA-PROV(2010)0052)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0052)

Interventi

Charles Tannock biex isellem lil Noam Shalir, missier Gilad Shalit, fil-gallarija uffiċjali.


7.2. UE 2020 - Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010 (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Frar 2010 (punt 13 tal- Minuti ta' 24.2.2010).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 10 ta' Marzu 2010 (punt 3 tal- Minuti ta' 10.3.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0150/2010, B7-0151/2010, B7-0153/2010, B7-0159/2010, B7-0160/2010 u B7-0165/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0150/2010

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0151/2010

(flok B7-0151/2010, B7-0153/2010 u B7-0160/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:
Joseph Daul u Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE,

Martin Schulz u Stephen Hughes f'isem il-Grupp S&D,

Guy Verhofstadt, Lena Ek u Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0053)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0159/2010 u B7-0165/2010 skadew.)


7.3. L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Frar 2010 (punt 17 tal- Minuti ta' 24.2.2010).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 10 ta' Marzu 2010 (punt 4 tal- Minuti ta' 10.3.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0135/2010, B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0140/2010, B7-0145/2010 u B7-0146/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0135/2010

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0136/2010

(flok B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0145/2010 u B7-0146/2010):

iimressqa mill-Membri li ġejjin:

Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza u Robert Goebbels f'isem il-Grupp S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE,

Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Isabelle Durant u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz u Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0054)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0140/2010 skadiet.)


7.4. Is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Frar 2010 (punt 18 tal- Minuti ta' 24.2.2010).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 10 ta' Marzu 2010 (punt 5 tal- Minuti ta' 10.3.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010, B7-0162/2010 u B7-0163/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0134/2010

(flok B7-134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010 u B7-0163/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andrzej Grzyb, Jacek Protasiewicz u Jacek Saryusz-Wolski f'isem il-Grupp PPE,

Adrian Severin, Kristian Vigenin u Marek Siwiec f'isem il-Grupp S&D,

Gerben-Jan Gerbrandy u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,

Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter u Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski u Mirosław Piotrowski f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0055)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0162/2010 skadiet.)


7.5. Tassazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0133/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0056)


7.6. Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0132/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0057)


7.7. Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 u B7-0180/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0154/2010

(flok B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 u B7-0180/2010):

iimressqa mill-Membri li ġejjin:

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini u Georgios Papastamkos f'isem il-Grupp PPE,

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange u David Martin f'isem il-Grupp S&D,

Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez u Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR,

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0058)

Interventi

Tokia Saïfi f'isem il-Grupp PPE, ipproponiet emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata.


7.8. Regolament li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0181/2010 u B7-0182/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0181/2010

(flok B7-0181/2010 u B7-0182/2010):

iimressqa mill-Membri li ġejjin:

Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė u Georgios Papastamkos f'isem il-Grupp PPE,

Kader Arif u Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE,

Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Robert Sturdy f'isem il-Grupp ECR,

Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0059)

Interventi

Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, ippropona emenda orali għall-emenda 4, li ġiet aċċettata (l-emenda 4 modifikata hekk ġiet miċħuda).


7.9. Rapport annwali 2008 dwar is-CFSP (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) fl-2008, ippreżentat lill-Parlament Ewropew b'applikazzjoni tal-Parti II, Taqsima G, paragrafu 43 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 [(2009/2057(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0060)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Heidi Hautala fakkret il-qawmien paċifiku tal-poplu tat-Tibet fl-10 ta' Marzu 2008.

Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D, ippropona emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata (l-emenda 1 modifikata hekk ġiet miċħuda).


7.10. L-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Ewropea u tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)

L-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Ewropea fil-kuntest tal-ESDP [(2009/2198(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0061)

Interventi

Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, ippropona emenda orali għall-emenda 5, li ma ġietx aċċettata.

Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, ippropona emenda orali għall-emenda 34, li ma ġietx aċċettata.


7.11. It-Trattat tan-Nonproliferazzjoni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010, B7-0143/2010, B7-0144/2010 u B7-0147/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0137/2010

(flok B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010 u B7-0143/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE,

Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri u Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D,

Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck u Andrew Duff f'isem il-Grupp ALDE,

Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE

Adottata (P7_TA-PROV(2010)0062)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0144/2010 u B7-0147/2010 skadew.)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Klaus-Heiner Lehne - A7-0011/2010
Viktor Uspaskich, Peter Jahr, Tiziano Motti, Marian Harkin u Vito Bonsignore

UE 2020 - Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tal-11 ta' Frar 2010 - RC-B7-0151/2010
Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ramona Nicole Mănescu, Petru Constantin Luhan, Georgios Papanikolaou, Viktor Uspaskich, Nikolaos Chountis, Filip Kaczmarek, Vito Bonsignore, Ryszard Czarnecki, Zoltán Balczó u Inés Ayala Sender

L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' Goldstone dwar l-Iżrael/il-Palestina - RC-B7-0136/2010
Ramona Nicole Mănescu, Alajos Mészáros, Krisztina Morvai, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan u Alexander Graf Lambsdorff

Is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-minoranzi nazzjonali fil-Bjelorussja - RC-B7-0134/2010
Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan u Bruno Gollnisch;

Tassazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji - B7-0133/2010
Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Joe Higgins, Mario Borghezio, Daniel Hannan u Syed Kamall;

Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro - B7-0132/2010
Jaroslav Paška

Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) - RC-B7-0154/2010
Jarosław Kalinowski, Marian Harkin, Syed Kamall u Jaroslav Paška

Regolament li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati - RC-B7-0181/2010
Syed Kamall u Daniel Hannan

Rapport Gabriele Albertini - A7-0023/2010
Alfredo Antoniozzi u Nicole Sinclaire

Rapport Arnaud Danjean - A7-0026/2010
Alfredo Antoniozzi u Nikolaos Chountis


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Pál SCHMITT
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Politika tal-UE dwar kwistjonijiet dwar l-Artiku (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Politika tal-UE dwar kwistjonijiet dwar l-Artiku

Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet l-istqarrija.

Tkellmu: Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Diana Wallis f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Søren Bo Søndergaard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Timo Soini f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Jarosław Leszek Wałęsa u Kriton Arsenis.

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu: Pat the Cope Gallagher, Reinhard Bütikofer, Anna Rosbach, Nick Griffin, Anna Ibrisagic, Zigmantas Balčytis, Kristiina Ojuland, Indrek Tarand, William (The Earl of) Dartmouth, Sari Essayah, Herbert Reul, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Bendt Bendtsen u Thomas Ulmer.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Riikka Manner, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Birgit Schnieber-Jastram, Marian-Jean Marinescu u John Bufton.

Tkellmet Catherine Ashton.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Kuba (dibattitu)

Stqarrijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Kuba

Diego López Garrido (President fil-kariga tal-Kunsill) u Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) għamlu l-istqarrijiet.

Tkellmu: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Edvard Kožušník f'isem il-Grupp ECR, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Andreas Mölzer Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Tkellmu: Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo u Fiorello Provera.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská u Angelika Werthmann.

Tkellmu: Diego López Garrido u Andris Piebalgs.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi u tal-priġunieri tal-kuxjenza f'Kuba (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera u Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD, dwar Kuba (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García u Emine Bozkurt f'isem il-Grupp S&D, dwar il-priġunieri ta' kuxjenza f'Kuba (B7-0174/2010);

- Renate Weber u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, dwar Kuba (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar Kuba – il-każ ta' Orlando Zapata Tamayo (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing u Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-mewt ta' Orlando Zapata Tamayo f'Kuba (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-mewt ta' Orlando Zapata Tamayo f'Kuba (B7-0178/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 11.3.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.25
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
18.00)

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President


13. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B7-0017/2010).

Mistoqsija 1 (Georgios Papanikolaou): Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija fil-qasam tal-immigrazzjoni klandestina.

Diego López Garrido (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis u Roger Helmer.

Mistoqsija 2 (Marian Harkin): Il-vjolenza domestika.

Diego López Garrido wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marian Harkin, David Martin u Andreas Mölzer.

Mistoqsija 3 (Bernd Posselt): L-istrateġija tad-Danubju.

Diego López Garrido wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt, Paul Rübig u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 4 (Konstantinos Poupakis): Mudell Soċjali Ewropew u ġlieda kontra l-faqar.
Mistoqsija 5 (Liam Aylward): Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali.

Diego López Garrido wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Konstantinos Poupakis, Liam Aylward, Vicky Ford, Ádám Kósa, Robert Atkins u Daniel Hannan.

Il-mistoqsija 6 giet irtirata.

Mistoqsija 7 (Justas Vincas Paleckis): Is-sistema tal-viżi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja.
Mistoqsija 8 (Laima Liucija Andrikienė): Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja: L-aġenda tal-Presidenza Spanjola.

Diego López Garrido wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt, Bogusław Sonik u Janusz Władysław Zemke.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kunsill intemm.


14. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE u S&D:

Kumitat PECH:
Werner Kuhn minflok Vito Bonsignore

Kumitat AFCO:
Constance Le Grip
David Martin minflok John Attard-Montalto

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
Constance Le Grip

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja
Vito Bonsignore minflok Ingeborg Gräßle.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


15. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju li ġejjin:

- Projet de règlement de la Commission du […] modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits (D006810/03 - 2010/2587(RPS) - délai: 02/05/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Règlement (UE) n° …/.. de la Commission du […] portant modalités d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'action de l'État du pavillon en matière de contrôle (D006896/02 - 2010/2577(RPS) - délai: 23/05/2010)

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Projet de règlement de la Commission du […] portant modification de l’annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (D007327/03 - 2010/2590(RPS) - délai: 02/06/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Décision de la Commission du [...] établissant les critères et les mesures pour le financement de projets de démonstration commerciale de techniques de captage et de stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (D007721/02 - 2010/2582(RPS) - délai: 25/05/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Projet de décision de la Commission du […] modifiant la décision 2004/452/CE établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (D008240/01 - 2010/2606(RPS) - délai: 04/06/2010)

irreferut

responsabbli :

ITRE

- Draft Directive de la Commission portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils (D008362/02 - 2010/2589(RPS) - délai: 02/06/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Projet de directive de la Commission du […] modifiant la directive 2008/60/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants (D008400/02 - 2010/2608(RPS) - délai: 05/06/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Règlement de la Commission du […] portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs (D008414/02 - 2010/2586(RPS) - délai: 02/06/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Règlement (UE) de la Commission du […] concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (D008417/02 - 2010/2607(RPS) - délai: 04/06/2010)

irreferut

responsabbli :

IMCO.


16. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 439.651/OJJE).


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 19.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza