Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. március 11., Csütörtök - Strasbourg

4. Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában

A vitákra 2010. február 24-én (a 2010. február 24-i jegyzőkönyv 21. pontja) és 2010. március 11-én (a 2010. március 11-i jegyzőkönyv 3. pontja) került sor.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Giommaria Uggias és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban és Franciaországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról (B7-0139/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Michail Tremopoulos, Catherine Greze, François Alfonsi és Sandrine Bélier, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban és Franciaországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról (B7-0155/2010)

- Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Salvador Garriga Polledo, László Surján, Marian-Jean Marinescu, Barbara Matera, Danuta Maria Hübner, Carlos Coelho, Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Olbrycht, Luis de Grandes Pascual, Lena Kolarska-Bobińska, Hans-Gert Pöttering, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Artur Zasada, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Sławomir Witold Nitras, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Jolanta Emilia Hibner, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Nuno Melo, Veronica Lope Fontagné, Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Jean-Pierre Audy, Véronique Mathieu, Christine De Veyrac, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin és Pascale Gruny, a PPE képviselőcsoport nevében, Constanze Angela Krehl, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez és Ricardo Cortés Lastra, az S&D képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban, Franciaországban és Spanyolországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról (B7-0156/2010)

- Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról és a Xynthia vihar európai hatásairól (B7-0164/2010)

- Marek Henryk Migalski, az ECR képviselőcsoport nevében, a Madeira autonóm régióban, Franciaországban és Spanyolországban bekövetkezett súlyos természeti katasztrófákról (B7-0166/2010)

Szavazás: 2010.3.11-i jegyzőkönyv 8.3. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat