Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg

5. Situationen i Chile och EU:s strategi för humanitärt bistånd (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Situationen i Chile och EU:s strategi för humanitärt bistånd

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Michèle Striffler för PPE-gruppen, María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Georgios Papanikolaou, Enrique Guerrero Salom och Jim Higgins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Andreas Mölzer.

Talare: Janez Potočnik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy