Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2592(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0169/2010

Разисквания :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Гласувания :

PV 11/03/2010 - 8.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0063

Протокол
Четвъртък, 11 март 2010 г. - Страсбург

8.1. Куба (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010 и B7-0178/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0169/2010

(за замяна на B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010 и B7-0178/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek и Tunne Kelam, от името на групата PPE,
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García и Emine Bozkurt, от името на групата S&D,
Renate Weber и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE,
Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,
Edvard Kožušník и Charles Tannock, от името на групата ECR,
Fiorello Provera, от името на групата EFD

приема се (P7_TA-PROV(2010)0063)

(Предложението за резолюция B7-0177/2010 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност