Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2592(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0169/2010

Dezbateri :

PV 10/03/2010 - 12
CRE 10/03/2010 - 12

Voturi :

PV 11/03/2010 - 8.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0063

Proces-verbal
Joi, 11 martie 2010 - Strasbourg

8.1. Cuba (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010, B7-0177/2010 şi B7-0178/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0169/2010

(care înlocuieşte B7-0169/2010, B7-0170/2010, B7-0174/2010, B7-0175/2010, B7-0176/2010 şi B7-0178/2010):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE,
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García şi Emine Bozkurt, în numele Grupului S&D,
Renate Weber şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE,
Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,
Edvard Kožušník şi Charles Tannock, în numele Grupului ECR,
Fiorello Provera, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA-PROV(2010)0063)

(Propunerea de rezoluţie B7-0177/2010 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate