Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0148/2010

Συζήτηση :

PV 11/03/2010 - 2
CRE 11/03/2010 - 2

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

8.2. Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0148/2010 και B7-0149/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0148/2010

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0064)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0149/2010

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0149/2010 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου