Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg

8. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

Talare: Robert Goebbels, om hur omröstningen skulle organiseras.


8.1. Kuba (omröstning)

8.2. Investera i teknik med låga koldioxidutsläpp (omröstning)

8.3. Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira och följderna av stormen Xynthia i Europa (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy