Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2601(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0171/2010

Συζήτηση :

PV 11/03/2010 - 12.1
CRE 11/03/2010 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0066

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

12.1. Η περίπτωση του Gilad Shalit
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 και B7-0187/2010

Οι Bastiaan Belder, Frédérique Ries, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Sari Essayah, Τάκης Χατζηγεωργίου και Nicole Kiil-Nielsen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Louis Bontes, μη εγγεγραμμένος, Tunne Kelam και Filip Kaczmarek.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ryszard Czarnecki και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου