Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2601(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0171/2010

Debatter :

PV 11/03/2010 - 12.1
CRE 11/03/2010 - 12.1

Omröstningar :

PV 11/03/2010 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0066

Protokoll
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg

12.1. Fallet Gilad Shalit
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0171/2010, B7-0172/2010, B7-0183/2010, B7-0184/2010, B7-0185/2010, B7-0186/2010 och B7-0187/2010

Bastiaan Belder, Frédérique Ries, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Sari Essayah, Takis Hadjigeorgiou och Nicole Kiil-Nielsen redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Louis Bontes, grupplös, Tunne Kelam och Filip Kaczmarek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ryszard Czarnecki och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 11.3.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy