Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2602(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0188/2010

Разисквания :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Гласувания :

PV 11/03/2010 - 13.2

Приети текстове :

P7_TA(2010)0067

Протокол
Четвъртък, 11 март 2010 г. - Страсбург

12.2. Ескалиране на насилието в Мексико
CRE

Предложения за резолюция B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 и B7-0196/2010

Ramón Jáuregui Atondo, Renate Weber, Adam Bielan, Santiago Fisas Ayxela, Marie-Christine Vergiat и Barbara Lochbihler представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, Eija-Riitta Korhola, Silvia-Adriana Ţicău и Bernd Posselt.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Francisco José Millán Mon и Charles Tannock.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 11.3.2010.

Правна информация - Политика за поверителност