Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2603(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0191/2010

Συζήτηση :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2010 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

12.3. Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 και B7-0198/2010

Οι Renate Weber, David Martin, Martin Kastler, Marie-Christine Vergiat και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Bogusław Sonik, Jaroslav Paška και Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου