Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2602(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0188/2010

Разисквания :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Гласувания :

PV 11/03/2010 - 13.2

Приети текстове :

P7_TA(2010)0067

Протокол
Четвъртък, 11 март 2010 г. - Страсбург

13.2. Ескалиране на насилието в Мексико (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010, B7-0195/2010 и B7-0196/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0188/2010

(за замяна на B7-0188/2010, B7-0189/2010, B7-0190/2010, B7-0192/2010 и B7-0196/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro и Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo и María Muñiz De Urquiza, от името на групата S&D,

Renate Weber, Marielle De Sarnez и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE,

Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański и Charles Tannock, от името на групата ECR

приема се (P7_TA-PROV(2010)0067)

(Предложението за резолюция B7-0195/2010 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност