Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2603(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0191/2010

Keskustelut :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Äänestykset :

PV 11/03/2010 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0068

Pöytäkirja
Torstai 11. maaliskuuta 2010 - Strasbourg

13.3. Etelä-Korea - kuolemanrangaistus julistettu lailliseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 ja B7-0198/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0191/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 ja B7-0198/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş ja Peter Simon S&D-ryhmän puolesta

Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala ja Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA-PROV(2010)0068)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö