Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2603(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0191/2010

Debaty :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Głosowanie :

PV 11/03/2010 - 13.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0068

Protokół
Czwartek, 11 marca 2010 r. - Strasburg

13.3. Korea Południowa - legalizacja kary śmierci (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 i B7-0198/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0191/2010

(zastępujący B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 i B7-0198/2010):

złożony przez następujących posłów:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam i Martin Kastler w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş i Peter Simon w imieniu grupy S&D,

Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala i Sandrine Bélier w imieniu grupy Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P7_TA-PROV(2010)0068)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności