Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2603(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0191/2010

Rozpravy :

PV 11/03/2010 - 12.3
CRE 11/03/2010 - 12.3

Hlasovanie :

PV 11/03/2010 - 13.3

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0068

Zápisnica
Štvrtok, 11. marca 2010 - Štrasburg

13.3. Južná Kórea – zákonné uznanie trestu smrti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 a B7-0198/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0191/2010

(nahrádzajúci B7-0191/2010, B7-0193/2010, B7-0194/2010, B7-0197/2010 a B7-0198/2010):

podaný týmito poslancami:

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam a Martin Kastler za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş a Peter Simon za skupinu S&D,

Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala a Sandrine Bélier za skupinu Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA-PROV(2010)0068)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia