Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 11. marca 2010 - Štrasburg

13. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Prípad Gilada Šalita (hlasovanie)

13.2. Stupňovanie násilia v Mexiku (hlasovanie)

13.3. Južná Kórea – zákonné uznanie trestu smrti (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia