Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 11 mars 2010 - Strasbourg

13. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Fallet Gilad Shalit (omröstning)

13.2. Upptrappningen av våldet i Mexiko (omröstning)

13.3. Sydkorea - dödsstraffet förklarat legalt (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy