Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2105(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0029/2010

Внесени текстове :

A7-0029/2010

Разисквания :

PV 24/03/2010 - 18
CRE 24/03/2010 - 18

Гласувания :

PV 25/03/2010 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0088

Протокол
Сряда, 24 март 2010 г. - Брюксел

18. Политиката за качество на селскостопанските продукти: каква стратегия да се приложи? (разискване)
CRE

Доклад относно политиката за качество на селскостопанските продукти: каква стратегия да се приложи? [COM(2009)0234 - 2009/2105(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Giancarlo Scottà (A7-0029/2010)

Giancarlo Scottà представи доклада.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Esther Herranz García (докладчик по становището на комисията ENVI), Giovanni La Via, от името на групата PPE, Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Elisabeth Köstinger, Paolo De Castro, John Stuart Agnew, Michel Dantin, Iratxe García Pérez, Timo Soini, Peter Jahr, Vasilica Viorica Dăncilă и Spyros Danellis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Britta Reimers, Janusz Wojciechowski, Andreas Mölzer, Herbert Dorfmann, João Ferreira, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski, Franz Obermayr и Мария Неделчева.

Изказаха се: Dacian Cioloş и Giancarlo Scottà.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 25.3.2010 г.

Правна информация - Политика за поверителност