Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2035(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0047/2010

Ingivna texter :

A7-0047/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2010 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0070

Protokoll
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel

6.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/Möbeltillverkning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2010)0058 - C7-0041/2010- 2010/2035(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0047/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0070)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy