Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0813(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0059/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0059/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0073

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες

6.5. Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [N7-0011/2010 - C7-0044/2010- 2010/0813(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0059/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)
(Μυστική ψηφοφορία)

Κατάλογος των ψηφισάντων: Παράρτημα «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0073)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου