Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0809(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0041/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0041/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες

6.13. Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Augustyn Kubik (PL) (ψηφοφορία)

Σχέδιο έκθεσης για τον διορισμό του κ. Augustyn Bronisław Kubik ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [N7-0005/2010 - C7-0021/2010- 2010/0809(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender (A7-0041/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)
(Μυστική ψηφοφορία)

Κατάλογος των ψηφισάντων: Παράρτημα «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0081)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου