Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 25. marec 2010 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Izjave predsedujočega
 3.Letno poročilo ECB za leto 2008 - Poročilo o letni izjavi o območju evra in javnih financah 2009 (razprava)
 4.Drugi evropski vrh o Romih (vloženi predlogi resolucij)
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Oblikovanje seznama tretjih držav ali delov tretjih držav in določitev pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem ter veterinarskimi spričevali za uvoz nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Litva/Proizvodnja pohištva (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Litva/proizvodnja oblačil (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Poročilo o letni izjavi o območju evra in javnih financah 2009 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke (glasovanje)
  
6.6.Imenovanje člana Računskega sodišča - Milan Martin Cvikl (SL) (glasovanje)
  
6.7.Imenovanje članice Računskega sodišča - Rasa Budbergyte (LT) (glasovanje)
  
6.8.Imenovanje članice Računskega sodišča - Kersti Kaljulaid (EE) (glasovanje)
  
6.9.Imenovanje člana Računskega sodišča - Igors Ludboržs (LV)(glasovanje)
  
6.10.Imenovanje člana Računskega sodišča - Szabolcs Fazakas (HU) (glasovanje)
  
6.11.Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko (SK) (glasovanje)
  
6.12.Imenovanje člana Računskega sodišča - Louis GALEA (MT) (glasovanje)
  
6.13.Imenovanje člana Računskega sodišča - Augustyn Kubik (PL) (glasovanje)
  
6.14.Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Kinšt (CZ) (glasovanje)
  
6.15.Imenovanje člana Računskega sodišča - Eoin O'Shea (IE) (glasovanje)
  
6.16.Priporočilo Svetu o 65. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)
  
6.17.Drugi evropski vrh o Romih (glasovanje)
  
6.18.Zakon o schengenskih mejah glede varovanja zunanjih meja na morju (glasovanje)
  
6.19.Prednostne naloge proračuna za leto 2011 – oddelek III – Komisija (glasovanje)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
8.1.Proračunske smernice za leto 2011 - drugi oddelki (glasovanje)
  
8.2.Politika kakovosti kmetijskih proizvodov: katera strategija je prava? (glasovanje)
  
8.3.Učinki svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje (glasovanje)
  
8.4.Letno poročilo ECB za leto 2008 (glasovanje)
 9.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 16.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (155 kb) Seznam navzočih (56 kb)    Izid poimenskega glasovanja (1314 kb) 
 
Zapisnik (124 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanj (271 kb) Izid poimenskega glasovanja (896 kb) 
 
Zapisnik (223 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (539 kb) Izid poimenskega glasovanja (828 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov