Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalanden av talmannen
 3.ECB:s årsrapport för 2008 - Betänkande om den årliga bedömningen av euroområdet 2009 och de offentliga finanserna (debatt)
 4.Det andra europeiska toppmötet om romer (ingivna resolutionsförslag)
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Omröstning
  
6.1.Upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/Möbeltillverkning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/Beklädnadsbranschen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Betänkande om den årliga bedömningen av euroområdet 2009 och de offentliga finanserna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Utseende av vice ordförande för Europeiska centralbanken (omröstning)
  
6.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Milan Martin Cvikl (SL) (omröstning)
  
6.7.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Rasa Budbergyte (LT) (omröstning)
  
6.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Kersti Kaljulaid (EE) (omröstning)
  
6.9.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Igors Ludboržs (LV) (omröstning)
  
6.10.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Szabolcs Fazakas (HU) (omröstning)
  
6.11.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Ladislav Balko (SK) (omröstning)
  
6.12.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Louis Galea (MT) (omröstning)
  
6.13.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Augustyn Kubik (PL) (omröstning)
  
6.14.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Jan Kinšt (CZ) (omröstning)
  
6.15.Nominering av en ledamot av revisionsrätten - Eoin O'Shea (IE) (omröstning)
  
6.16.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 65:e session (omröstning)
  
6.17.Det andra europeiska toppmötet om romer (omröstning)
  
6.18.Kodexen om Schengengränserna avseende övervakningen av de yttre sjögränserna (omröstning)
  
6.19.Prioriteringar för budgeten 2011, avsnitt III - kommissionen (omröstning)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Budgetriktlinjer: 2011 - övriga avsnitt (omröstning)
  
8.2.Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas (omröstning)
  
8.3.Effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (omröstning)
  
8.4.ECB:s årsrapport för 2008 (omröstning)
 9.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (158 kb) Närvarolista (56 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1314 kb) 
 
Protokoll (131 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (296 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (905 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (539 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (890 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy