Index 
Proces-verbal
PDF 245kWORD 135k
Joi, 25 martie 2010 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Declaraţiile Preşedintelui
 3.Raportul anual 2008 al BCE - Raport referitor la Declarația anuală pentru 2009 privind zona euro şi finanţele publice (dezbatere)
 4.Al doilea summit european privind romii (propuneri de rezoluţie depuse)
 5.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 6.Votare
  
6.1.Întocmirea listei cu țări terțe sau cu regiuni ale acestora și condițiile de sănătate animală și publică și de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Comunitate de anumite animale vii și carne proaspătă provenită de la acestea ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Mobilizarea Fondului european pentru adaptare la globalizare: Lituania/Fabricarea de mobillă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Mobilizarea Fondului european pentru adaptare la globalizare: Lituania/Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Raport referitor la Declarația anuală pentru 2009 privind zona euro şi finanţele publice (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Numirea vicepreşedintelui Băncii Centrale Europene (vot)
  
6.6.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Milan Martin Cvikl (SL) (vot)
  
6.7.Numirea unei membre a Curţii de Conturi - dna Rasa Budbergyte (LT) (vot)
  
6.8.Numirea unei membre a Curţii de Conturi - dna Kersti Kaljulaid (EE) (vot)
  
6.9.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Igors Ludborzs (LV)(vot)
  
6.10.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Szabolcs Fazakas (HU) (vot)
  
6.11.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Ladislav Balko (SK) (vot)
  
6.12.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Louis Galea (MT) (vot)
  
6.13.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Augustyn Kubik (PL) (vot)
  
6.14.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Jan Kinst (CZ) (vot)
  
6.15.Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Eoin O'Shea (IE) (vot)
  
6.16.Recomandare adresată Consiliului referitoare la cea de-a 65-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (vot)
  
6.17.Al doilea summit european privind romii (vot)
  
6.18.Codul frontierelor Schengen cu privire la supravegherea frontierelor externe maritime (vot)
  
6.19.Prioritățile pentru bugetul aferent exercițiului financiar 2011 – secțiunea III – Comisia (vot)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare (continuare)
  
8.1.Orientări bugetare: 2011 - alte secţiuni (vot)
  
8.2.Politica în domeniul calităţii produselor agricole: ce strategie trebuie adoptată? (vot)
  
8.3.Efectele crizei economice și financiare mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și a cooperării pentru dezvoltare (vot)
  
8.4.Raportul anual 2008 al BCE (vot)
 9.Poziţiile Consiliului în primă lectură
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 11.Explicaţii privind votul
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 16.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 17.Calendarul următoarelor şedinţe
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

JOI 25 MARTIE 2010

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.10.


2. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie privind asasinarea poliţistului francez Jean-Serge Nérin de către ETA la 16 martie 2010. Preşedintele a transmis familiei victimei condoleanţe din partea sa şi a Parlamentului.

Preşedintele a făcut o declaraţie privind arestarea în Cuba a 30 de participante la o manifestare a grupului „Doamnele în alb”. Acest grup a fost laureatul Premiului Saharov în 2005.


3. Raportul anual 2008 al BCE - Raport referitor la Declarația anuală pentru 2009 privind zona euro şi finanţele publice (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual 2008 al BCE – Comisia pentru afaceri economice şi monetare – [2009/2090 (INI)]. Raportor: Edward Scicluna (A7-0010/2010)

Raport referitor la Declaraţia anuală pentru 2009 privind zona euro şi finanţele publice [COM(2009)0527 - 2009/2203(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sven Giegold (A7-0031/2010)

Edward Scicluna şi Sven Giegold şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Jean-Claude Trichet (Preşedintele BCE) şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sophie Auconie, în numele Grupului PPE, Liem Hoang Ngoc, în numele Grupului S&D, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, şi Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Pál SCHMITT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaş, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas şi Danuta Jazłowiecka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Zoltán Balczó şi Angelika Werthmann.

Au intervenit: Jean-Claude Trichet, Olli Rehn, Edward Scicluna şi Sven Giegold

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 25.3.2010 şi punctul 6.4 al PV din 25.3.2010.


4. Al doilea summit european privind romii (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 9 martie 2010 (punctul 12 al PV din 9.3.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Renate Weber, în numele Grupului ALDE, referitoare la al doilea Summit european privind romii (B7-0222/2010)

- Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D, referitoare la al doilea Summit european privind romii (B7-0223/2010)

- Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la al doilea Summit european privind romii (B7-0224/2010)

- Cornelia Ernst şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL referitoare la al doilea Summit european privind romii (B7-0225/2010)

Vot: punctul 6.17 al PV din 25.3.2010.


A PREZIDAT: Alejo Vidal-Quadras
Vicepreşedinte

A intervenit Bruno Gollnisch cu privire la cauza T-42/06 din 19 martie 2010 a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene referitoare la decizia Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (punctul 8.41 al PV din 13.12.2005).

5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Întocmirea listei cu țări terțe sau cu regiuni ale acestora și condițiile de sănătate animală și publică și de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Comunitate de anumite animale vii și carne proaspătă provenită de la acestea ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei cu ţări terţe sau cu regiuni ale acestora şi de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite animale vii şi carne proaspătă provenită de la acestea [COM(2009)0516 - C7-0211/2009- 2009/0146(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Jo Leinen (A7-0018/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2010)0069)


6.2. Mobilizarea Fondului european pentru adaptare la globalizare: Lituania/Fabricarea de mobillă (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2010)0058 - C7-0041/2010- 2010/2035(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Barbara Matera (A7-0047/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată prin vot unic (P7_TA(2010)0070)


6.3. Mobilizarea Fondului european pentru adaptare la globalizare: Lituania/Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2010)0056 - C7-0035/2010- 2010/2031(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Barbara Matera (A7-0048/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată prin vot unic (P7_TA(2010)0071)


6.4. Raport referitor la Declarația anuală pentru 2009 privind zona euro şi finanţele publice (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Declaraţia anuală pentru 2009 privind zona euro şi finanţele publice [COM(2009)0527 - 2009/2203(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sven Giegold (A7-0031/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptată prin vot unic (P7_TA(2010)0072)


6.5. Numirea vicepreşedintelui Băncii Centrale Europene (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului de numire a vicepreședintelui Băncii Centrale Europene [N7-0011/2010 - C7-0044/2010- 2010/0813(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0059/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0073)


6.6. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Milan Martin Cvikl (SL) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Milan Martin Cvikl ca membru al Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0022/2010- 2010/0810(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0046/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0074)


6.7. Numirea unei membre a Curţii de Conturi - dna Rasa Budbergyte (LT) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a Rasei Budbergyté ca membră a Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0018/2010- 2010/0806(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0039/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0075)


6.8. Numirea unei membre a Curţii de Conturi - dna Kersti Kaljulaid (EE) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Kersti Kaljulaid ca membră a Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0016/2010- 2010/0804(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0045/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0076)


6.9. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Igors Ludborzs (LV)(vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Igors Ludboržs ca membru al Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0017/2010- 2010/0805(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0040/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0077)


6.10. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Szabolcs Fazakas (HU) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Szabolcs Fazakas ca membru al Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0019/2010- 2010/0807(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0038/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0078)


6.11. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Ladislav Balko (SK) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Ladislav Balko ca membru al Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0023/2010- 2010/0811(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0037/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0079)


6.12. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Louis Galea (MT) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Louis Galea ca membru al Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0020/2010- 2010/0808(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0042/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0080)


6.13. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Augustyn Kubik (PL) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Augustyn Bronisław Kubik ca membru al Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0021/2010- 2010/0809(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0041/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0081)


6.14. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Jan Kinst (CZ) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Jan Kinšt ca membru al Curţii de Conturi [N7-0005/2010 - C7-0015/2010- 2010/0803(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0044/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0082)


6.15. Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Eoin O'Shea (IE) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Eoin O’Shea ca membru al Curţii de Conturi [N7-0007/2010 - C7-0033/2010- 2010/0812(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0043/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)
(vot secret)

Lista participanţilor la vot: anexa „Rezultatele voturilor prin apel nominal”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptată (P7_TA(2010)0083)


6.16. Recomandare adresată Consiliului referitoare la cea de-a 65-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (vot)

Raport referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de-a 65-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0049/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptată (P7_TA(2010)0084)


6.17. Al doilea summit european privind romii (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2010 (punctul 12 al PV din 9.3.2010).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 25 martie 2010 (punctul 3 al PV din 25.3.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0222/2010, B7-0223/2010, B7-0224/2010 şi B7-0225/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0222/2010

(care înlocuieşte B7-0222/2010, B7-0223/2010, B7-0224/2010 şi B7-0225/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu şi Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb şi María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Cecilia Wikström, Sarah Ludford şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen, Bart Staes şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE,

Cornelia Ernst şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL,

Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD

Adoptată (P7_TA(2010)0085)

Intervenţii

- Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, a prezentat un amendament oral după punctul 7, care a fost reţinut;

- Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, a prezentat un amendament oral la amendamentul 1, care nu a fost reţinut, dat fiind că mai mult de patruzeci de deputaţi s-au opus luării sale în considerare;

- Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, a prezentat un amendament oral la punctul 18, care a fost reţinut.


6.18. Codul frontierelor Schengen cu privire la supravegherea frontierelor externe maritime (vot)

Propunere de rezoluţie depusă în conformitate cu articolul 88 alineatul (4) din Regulamentul de procedură de Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei AFET, referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispoziții referitoare la supravegherea frontierelor externe maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (B7-0227/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Respinsă

Intervenţii

Michael Cashman, înaintea votării, pentru a recomanda respingerea propunerii de rezoluţie şi, pe aceeaşi temă, Cecilia Malmström (membră a Comisiei), Simon Busuttil şi Michael Cashman.


6.19. Prioritățile pentru bugetul aferent exercițiului financiar 2011 – secțiunea III – Comisia (vot)

Raport referitor la prioritățile pentru bugetul aferent exercițiului financiar 2011 – secțiunea III – Comisia - Comisia pentru bugete. Raportoare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0033/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0086)


7. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Parlamentului tunisian, condusă de Salah Tabarki, care a luat loc în tribuna oficială.


8. Votare (continuare)

8.1. Orientări bugetare: 2011 - alte secţiuni (vot)

Raport privind orientările referitoare la procedura bugetară 2011, Secțiunea I - Parlamentul European, Secțiunea II - Consiliul, Secțiunea IV - Curtea de Justiție, Secțiunea V - Curtea de Conturi, Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European, Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor, Secțiunea VIII - Ombudsmanul European, Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - Comisia pentru bugete. Raportoare: Helga Trüpel (A7-0036/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0087)


8.2. Politica în domeniul calităţii produselor agricole: ce strategie trebuie adoptată? (vot)

Raport referitor la politica în domeniul calităţii produselor agricole: ce strategie trebuie adoptată? [COM(2009)0234 - 2009/2105(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Giancarlo Scotta' (A7-0029/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0088)


8.3. Efectele crizei economice și financiare mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și a cooperării pentru dezvoltare (vot)

Raport referitor la efectele crizei financiare și economice mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare [COM(2009)0160 - 2009/2150(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Enrique Guerrero Salom (A7-0034/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0089)

Intervenţii:

Enrique Guerrero Salom (raportor) a propus un amendament oral la punctul 34 a doua parte, care a fost reţinut.

Charles Goerens a propus un amendament oral la punctul 22, care a fost reţinut.

°
° ° °

Daniel Cohn-Bendit, în timpul votării, a solicitat eliberarea jurnalistului tunisian Taoufik Ben Brik.

°
° ° °

Hannes Swoboda, la afişarea voturilor, a intervenit cu privire la procedură. Preşedintele i-a răspuns că s-au respectat dispoziţiile pertinente din Regulamentul de procedură.


8.4. Raportul anual 2008 al BCE (vot)

Raport referitor la raportul anual 2008 al BCE [2009/2090(INI)] - ECON. Raportor: Edward Scicluna (A7-0010/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2010)0090)


9. Poziţiile Consiliului în primă lectură

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie a Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE (17279/3/2009 - C7-0075/2010 - 2008/0192(COD))
retrimis fond: FEMM

- Poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD))
retrimis fond: TRAN

- Poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul și autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD))
retrimis fond: TRAN

- Poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 şi a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD))
retrimis fond: ENVI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 26 martie 2010.


10. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


11. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Al doilea summit european privind romii - RC-B7-0222/2010 rev
Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Frank Vanhecke şi Philip Claeys

Raport Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - A7-0033/2010
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Frank Vanhecke

Raport Helga Trüpel - A7-0036/2010
Vito Bonsignore şi Daniel Hannan

Raport Giancarlo Scotta' - A7-0029/2010
Miroslav Mikolášik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alfredo Antoniozzi, Jan Březina, Diane Dodds, Vito Bonsignore şi Syed Kamall

Raport Enrique Guerrero Salom - A7-0034/2010
Miroslav Mikolášik, Joe Higgins, Diane Dodds, Frank Vanhecke, Anna Záborská, Daniel Hannan, Syed Kamall, Martin Kastler, Nirj Deva şi Seán Kelly

Raport Edward Scicluna - A7-0010/2010
Morten Messerschmidt


12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


13. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următorele proiectele de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de regulament al Comisiei din ... de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește interzicerea introducerii pe piață sau a utilizării pentru nevoile nutriționale ale animalelor a produselor proteice obținute din drojdii de tip „Candida” cultivate pe n-alcani (D008677/02 - 2010/2622(RPS) - termen: 16/06/2010)
retrimis fond: AGRI
aviz: ENVI

- Proiect de Rgulament (UE) Nr. .../... al Comisiei din ... de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS 1 și IFRS 7 (D008786/02 - 2010/2623(RPS) - termen: 16/06/2010)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Proiect de Regulament (UE) Nr. .../.. al Comisiei din […] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 24 și Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 8 (D008788/02 - 2010/2624(RPS) - termen: 16/06/2010)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Proiect de Regulament (UE) Nr. .../... al Comisiei din ... de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea (IFRIC) 14 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (D008789/02 - 2010/2625(RPS) - termen: 16/06/2010)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Proiect de Regulament (UE) Nr. .../... al Comisiei din ... de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea IFRIC 19 a Comitetului pentru interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 1 (D008791/02 - 2010/2626(RPS) - termen: 16/06/2010)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Proiect de regulament al Comisiei din ... de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman (D005160/02 - 2010/2628(RPS) - termen: 17/06/2010)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Proiect de regulament al Comisiei din ... de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (D007325/04 - 2010/2613(RPS) - termen: 09/06/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei din ... de modificare a anexelor VIII, X și XI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (D007543/03 - 2010/2629(RPS) - termen: 18/06/2010)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei din […] privind obiectivele de siguranță comune menționate la articolul 7 din Directiva 2004/49/CE (D008456/01 - 2010/2621(RPS) - termen: 16/06/2010)
retrimis fond: TRAN


14. Decizii privind anumite documente

Decizie de stabilire a unei proceduri a reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 51 din Regulamentul de procedură)

- Iniţiativă pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind ordinul de protecţie europeană - 00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802 (COD).
Comisii: LIBE, FEMM.
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11 martie 2010.

Sesizarea comisiilor

BUDG

- Garantarea unor evaluări de impact independente (2010/2016(INI))
retrimis fond: JURI
aviz: ENVI, BUDG, ITRE, IMCO, REGI

INTA

- Regimul importării în UE a produselor de pescuit şi acvacultură în perspectiva viitoarei reforme a PCP (2009/2238(INI))
retrimis fond: PECH
aviz: INTA


15. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

67/2009

Franz Obermayr

64

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

112

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

100

70/2009

Filip Kaczmarek

50

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

381

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

127

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

330

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

213

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

59

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

99

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

59

9/2010

Andreas Mölzer

12

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

75

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

32

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

119

13/2010

Andreas Mölzer

12

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sándor Tabajdi

19

15/2010

Véronique De Keyser, Kader Arif, Alejandro Cercas, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis

38


16. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune ianuarie 2010 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


17. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarea şedinţă va avea loc la 7 aprilie 2010.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 12.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mayor Oreja, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate