Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 19. dubna 2010 - Štrasburk

3. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 115 jednacího řádu):

- (O-0035/2010), kterou pokládají János Áder a László Tőkés za skupinu PPE Komisi: Zákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010), kterou pokládá Paolo De Castro za výbor AGRI Komisi: Konkrétní opatření pro zemědělské trhy (B7-0208/2010)

2) písemná prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 123 jednacího řádu):

- Vilija Blinkevičiūtė o Evropském roku pro posílení postavení mládeže v EU (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis o používání geneticky modifikovaných brambor v Evropské unii (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach a Lorenzo Fontana o znovuzavedení hraničních kontrol v EU (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo a Antonyia Parvanova o vyhlášení evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách (0020/2010),

- Andreas Mölzer o spekulacích se zemědělskými produkty (0021/2010),

- Andreas Mölzer o plánování pro případy nouze a koordinaci záchranných operací (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov a Andrey Kovatchev o odstranění pracovních omezení pro občany nových členských zemí EU (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen a Bas Eickhout o ochraně křehkých ekosystémů a ohrožených druhů (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu a Csaba Sándor Tabajdi o zřízení programu Erasmus pro mladé zemědělce (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis a Marietta Giannakou o boji proti vraždám ze cti (0027/2010),

- Tiziano Motti a Anna Záborská o vytvoření evropského systému včasného varování proti pedofilům a osobám sexuálně obtěžujícím jiné osoby (0029/2010).

Právní upozornění - Ochrana soukromí