Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - Strasbourg

3. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0035/2010), mille esitas(id) János Áder ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine ELis (B7-0206/2010);

- (O-0036/2010), mille esitas(id) Paolo De Castro AGRI komisjoni nimel komisjonile: Erimeetmed põllumajandusturgude jaoks (B7-0208/2010),

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Vilija Blinkevičiūtė: Euroopa aasta „Noortele võimaluste loomine ELis” (0017/2010);

- Zigmantas Balčytis: Geneetiliselt muundatud kartulite kasutamine Euroopa Liidus (0018/2010);

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach ja Lorenzo Fontana: Piirikontrolli taaskehtestamine ELis (0019/2010);

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo ja Antonyia Parvanova: Naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamine (0020/2010);

- Andreas Mölzer: Spekuleerimine põllumajandustoodetega (0021/2010);

- Andreas Mölzer: Hädaolukorra lahendamise kavad ning abimissioonide kooskõlastamine (0022/2010);

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov ja Andrey Kovatchev: Uute liikmesriikide kodanike suhtes kehtivate tööjõu vaba liikumise piirangute kõrvaldamine (0023/2010);

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen ja Bas Eickhout: Tundlike ökosüsteemide ja ohustatud liikide kaitse (0024/2010);

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu ja Csaba Sándor Tabajdi: Erasmuse programmi loomine noortele põllumajandustootjatele (0025/2010);

- Theodoros Skylakakis ja Marietta Giannakou: Aumõrvade ärahoidmine (0027/2010);

- Tiziano Motti ja Anna Záborská: Pedofiilide ja seksuaalahistajate vastase Euroopa kiirhoiatussüsteemi loomine (0029/2010).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika