Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2010 m. balandžio 19 d. - Strasbūras

3. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- klausimas (O-0035/2010), kurį uždavė János Áder ir László Tőkés PPE frakcijos vardu Komisijai: Cianido kasybos technologijų draudimas Europos Sąjungoje (B7-0206/2010),

- klausimas (O-0036/2010), kurį uždavė Paolo De Castro, AGRI komiteto vardu Komisijai: Specialiosios priemonės žemės ūkio rinkoms (B7-0208/2010)

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis):

- Vilija Blinkevičiūtė – dėl Europos jaunimo galimybių ES metų (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis – dėl modifikuotų bulvių naudojimo Europos Sąjungoje (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach ir Lorenzo Fontana – dėl sienų kontrolės atnaujinimo ES (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo ir Antonyia Parvanova – dėl kovos su smurtu prieš moteris metų paskelbimo (0020/2010),

- Andreas Mölzer – dėl spekuliavimo žemės ūkio produktų srityje (0021/2010),

- Andreas Mölzer – dėl nepaprastųjų situacijų planų ir pagalbos teikimo koordinavimo (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov ir Andrey Kovatchev – dėl įsidarbinimo apribojimų panaikinimo naujųjų valstybių narių piliečiams (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen ir Bas Eickhout – dėl pažeidžiamų ekosistemų ir nykstančių rūšių apsaugos (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu ir Csaba Sándor Tabajdi – dėl ERASMUS programos jauniesiems ūkininkams įgyvendinimo (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis ir Marietta Giannakou – dėl kovos su nužudymais dėl garbės (0027/2010),

- Tiziano Motti ir Anna Záborská – dėl Europos greitojo įspėjimo sistemos sukūrimo kovojant su vaikų pornografija ir seksualiniu persekiojimu (0029/2010).

Teisinė informacija - Privatumo politika