Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg

3. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement):

- (O-0035/2010) van János Áder en László Tőkés, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Verbod op het gebruik van cyanide bij mijnbouwtechnologieën in de Europese Unie (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) van Paolo De Castro, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Specifieke maatregelen voor landbouwmarkten (B7-0208/2010)

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement):

- Vilija Blinkevičiūtė over het Europees Jaar voor de empowerment van jongeren in de EU (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis over het gebruik van genetisch gemodificeerde aardappelen in de Europese Unie (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach en Lorenzo Fontana over de herinvoering van grenscontroles in de Gemeenschap (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo en Antonyia Parvanova over het uitroepen van een Europees jaar voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (0020/2010),

- Andreas Mölzer over speculatie met landbouwproducten (0021/2010),

- Andreas Mölzer over rampenplannen en coördinatie van hulp (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov en Andrey Kovatchev over afschaffing van de beperkingen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen en Bas Eickhout over de bescherming van kwetsbare ecosystemen en bedreigde soorten (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu en Csaba Sándor Tabajdi over het opzetten van een Erasmusprogramma voor jonge landbouwers (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis en Marietta Giannakou over de bestrijding van eremoord (0027/2010),

- Tiziano Motti en Anna Záborská over het opzetten van een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen en plegers van seksueel geweld (0029/2010).

Juridische mededeling - Privacybeleid