Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 19 kwietnia 2010 r. - Strasburg

3. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu):

- (O-0035/2010) zadane przez Jánosa Ádera i László Tőkésa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Zakaz technologii wykopowych z wykorzystaniem cyjanku w UE (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) zadane przez Paolo De Castrę w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Środki szczególne stosowane w odniesieniu do rynków rolniczych (B7-0208/2010)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 123 Regulaminu):

- Vilija Blinkevičiūtė, w sprawie Europejskiego Roku Upodmiotowienia Młodzieży w UE (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, w sprawie używania genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków w Unii Europejskiej (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach i Lorenzo Fontana, w sprawie ponownego wprowadzenia kontroli granicznych w UE (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo i Antonyia Parvanova, w sprawie wprowadzenia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet (0020/2010),

- Andreas Mölzer, w sprawie spekulacji w obrocie produktami rolnymi (0021/2010),

- Andreas Mölzer, w sprawie planów kryzysowych i koordynacji działań pomocowych (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov i Andrey Kovatchev, w sprawie zniesienia ograniczeń w dziedzinie zatrudnienia dotyczących obywateli nowych państw członkowskich (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen i Bas Eickhout, w sprawie ochrony kruchych ekosystemów i zagrożonych gatunków (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu i Csaba Sándor Tabajdi, w sprawie ustanowienia programu Erasmus dla młodych rolników (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis i Marietta Giannakou, w sprawie zwalczania zabójstw w obronie honoru (0027/2010),

- Tiziano Motti i Anna Záborská, w sprawie utworzenia systemu szybkiego ostrzegania przed pedofilami i osobami molestującymi seksualnie (0029/2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności