Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 19 aprilie 2010 - Strasbourg

3. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0035/2010) adresată de János Áder şi László Tőkés, în numele Grupului PPE, Comisiei: Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianură în UE (B7-0206/2010),

- (O-0036/2010) adresată de Paolo De Castro, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Măsuri specifice destinate piețelor agricole (B7-0208/2010)

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură):

- Vilija Blinkevičiūtė, privind Anul european al mobilizării tineretului în UE (0017/2010),

- Zigmantas Balčytis, privind utilizarea cartofilor modificați genetic în Uniunea Europeană (0018/2010),

- Morten Messerschmidt, Anna Rosbach şi Lorenzo Fontana, privind reintroducerea controalelor la frontieră în UE (0019/2010),

- Marc Tarabella, Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo şi Antonyia Parvanova, privind instituirea unui an european al combaterii violenței împotriva femeilor (0020/2010),

- Andreas Mölzer, privind speculațiile cu produse agricole (0021/2010),

- Andreas Mölzer, privind planurile de urgență și coordonarea intervențiilor de asistență (0022/2010),

- Daciana Octavia Sârbu, Corina Creţu, Ioan Enciu, Evgeni Kirilov şi Andrey Kovatchev, privind ridicarea restricţiilor de angajare a cetăţenilor din noile state membre (0023/2010),

- Catherine Bearder, Michael Cashman, Sirpa Pietikäinen şi Bas Eickhout, privind protecţia ecosistemelor fragile şi a speciilor aflate în pericol (0024/2010),

- Elena Oana Antonescu, Michel Dantin, Esther Herranz García, Rareş-Lucian Niculescu şi Csaba Sándor Tabajdi, privind instituirea unui Program Erasmus pentru tinerii agricultori (0025/2010),

- Theodoros Skylakakis şi Marietta Giannakou, privind combaterea crimelor de onoare (0027/2010),

- Tiziano Motti şi Anna Záborská, privind crearea unui sistem european de alertă rapidă (SEAR) împotriva pedofililor şi a autorilor actelor de hărţuire sexuală (0029/2010).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate