Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 19 ta' April 2010 - Strasburgu

4. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti:

- Rapport dwar "Europeana - il-passi li jmiss" (2009/2158(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew (riformulazzjoni) (COM(2009)0391 - C7-0111/2009 - 2009/0110(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0030/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imposti tas-sigurtà tal-avjazzjoni (COM(2009)0217 - C7-0038/2009 - 2009/0063(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-Direttivi tal-Kunsill 71/317/KEE, 71/347/ KEE, 71/349/ KEE, 74/148/ KEE, 75/33/ KEE, 76/765/ KEE, 76/766/ KEE u 86/217/ KEE dwar il-metroloġija (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

- Rapport dwar is-semplifikazzjoni tal-PAK (2009/2155(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

- Rapport dwar evalwazzjoni u bilanċ tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Benessri tal-Annimali 2006-2010 (2009/2202(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 dwar dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni għal dak li għandu x'jaqsam ma' simplifikazzjoni ta' ċerti rekwiżiti u ma' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni finanzjarja (COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

- Rapport dwar l-agrikoltura f'żoni bi żvantaġġi naturali: evalwazzjoni speċifika (2009/2156(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

- Rapport dwar il-White Paper tal-Kummissjoni bit-titlu "L-adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" (2009/2152(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

- Rapport dwar l-agrikoltura tal-UE u t-tibdil fil-klima (2009/2157(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (Riformulazzjoni) (COM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: José Manuel García-Margallo Y Marfil (A7-0061/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-Seba’, it-Tmien, id-Disa’ u l-Għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2008 (COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)

- * Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni (COM(2009)0021 - C6-0078/2009 - 2009/0009(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: David Casa (A7-0065/2010)

- Rapport dwar id-definizzjoni ta' Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015.eu (2009/2225(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Pilar Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[14]] - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[22]] - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[16]] - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (SEC(2009)1089 [[08]] - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-entitajiet tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[17]] - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[12]] - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza tal-GNSS għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[29]] - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza 2008: rendiment, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji (2010/2007(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[27]] - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[32]] - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[34]] - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[18]] - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima IV – Qorti tal-Ġustizzja (SEC(2009)1089 [[04]] - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (SEC(2009)1089 [[06]] - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[21]] - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (SEC(2009)1089 [[07]] - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

- Rapport dwar kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[20]] - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[26]] - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[28]] - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[23]] - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

- Rapport dwar il-Kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[25]] - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[11]] - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[31]] - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[13]] - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[10]] - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[15]] - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[19]] - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[33]] - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima I – Il-Parlament (SEC(2009)1089 [[02]] - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bart Staes (A7-0095/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima II – Il-Kunsill (SEC(2009)1089 [[03]] - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (SEC(2009)1089 [[05]] - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (SEC(2009)1089 [[09]] - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi (SEC(2009)1089 [[01]] - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

- Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet – Ġlieda kontra l-frodi - Rapport Annwali 2008 (2009/2167(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat ta' pressjoni li jista' jinġarr (COM(2009)0482 - C7-0161/2009 - 2009/0131(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Brian Simpson (A7-0101/2010)

- Rapport dwar kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[24]] - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

- Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2008 (SEC(2009)1089 [[30]] - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0107/2010)

- Rapport dwar id-Djalogu bejn l-Universitajiet u n-Negozji: sħubija ġdida għall-modernizzazzjoni tal-universitajiet Ewropej (2009/2099(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

- Rapport dwar is-setgħa tad-delegazzjoni leġiżlattiva (2010/2021(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0110/2010)

- Rapport dwar l-istrateġija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina (2009/2213(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

- Rapport dwar l-objettivi strateġiċi u r-rakkomandazzjonijiet għall-politika tal-UE tat-trasport marittimu sal-2018 (2009/2095(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Peter Van Dalen (A7-0114/2010)

1.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008 sal-2013 bit-tneħħija tal-finanzjament ta' ċerti azzjonijiet Komunitarji u bil-bidla tal-limiti għall-finanzjament ta' dawn l-azzjonijiet (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A7-0117/2010)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Jean Lambert (A7-0118/2010)

2) mill-Membri

2.1) mistoqsijiet bi tweġiba orali għall-ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 109 tar-Regoli ta' Proċedura) (B7-0207/2010)

Lill-Kunsill:

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Higgins Jim, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Chountis Nikolaos, Vanhecke Frank, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Balčytis Zigmantas, Tzavela Niki, Papastamkos Georgios, Mitchell Gay, Regner Evelyn, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Tőkés László, Aylward Liam, Kiil-Nielsen Nicole, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Toussas Georgios, van Dalen Peter

lill-Kummissjoni:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Aylward Liam, Toussas Georgios, Crowley Brian, Ziobro Zbigniew, Chountis Nikolaos, Posselt Bernd, Papanikolaou Georgios, Kósa Ádám, Theocharous Eleni, Messerschmidt Morten, Mitchell Gay, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Martin Hans-Peter, Blinkevičiūtė Vilija, Ţicău Silvia-Adriana, Rübig Paul, Paleckis Justas Vincas, Hedh Anna, Kadenbach Karin, Poc Pavel, Higgins Jim, Childers Nessa, Andrikienė Laima Liucija, McGuinness Mairead, Tzavela Niki, Figueiredo Ilda, Leichtfried Jörg, Preda Cristian Dan, Iotova Iliana Malinova, Kiil-Nielsen Nicole, Pargneaux Gilles, Czarnecki Ryszard, Angourakis Charalampos, Gallagher Pat the Cope, Belet Ivo, van Dalen Peter

2.2) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Mario Borghezio, Philip Claeys, Morten Messerschmidt, Andreas Mölzer u Nikolaos Salavrakos. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (B7-0229/2010)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET, BUDG

- Cătălin Sorin Ivan u Daciana Octavia Sârbu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-bijodiversità tal-ħamrija (B7-0230/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Salvador Garriga Polledo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Fond ta' Solidarjetà Soċjali Ewropew (B7-0231/2010)

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Roberta Angelilli, Carlo Fidanza, Lorenzo Fontana u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' varjetà ta' patata transġenika fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (B7-0232/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI, JURI

- Sebastian Valentin Bodu u Traian Ungureanu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' qafas regolatorju komuni għat-trattament tal-infertilità (B7-0236/2010)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

FEMM

- Daciana Octavia Sârbu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ilħiq ta' ffrankar fl-effiċjenza tal-enerġija permezz tal-ipproċessar barra s-sit (B7-0237/2010)

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

2.3) proposti għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Anneli Jäätteenmäki, f'isem il-Grupp ALDE, Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE, Charles Goerens, f'isem il-Grupp ALDE, Louis Michel, f'isem il-Grupp ALDE u Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill istabbiliment ta' kapaċità ta' reazzjoni rapida tal-UE (B7-0228/2010)

irreferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

AFET

Avviż legali - Politika tal-privatezza