Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

6. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 15 Μαρτίου 2010

Roberto Kurze (Patriotische Bewegung Deutschlands) (αριθ. 0205/2010)· Franz Friedrich Nemec (αριθ. 0206/2010)· Gundolf Riemer (αριθ. 0207/2010)· Jörg-Hermann Schmoock (αριθ. 0208/2010)· Peter Tresnak (αριθ. 0209/2010)· Muharem Alijevic (αριθ. 0210/2010)· Oliver Zentay (2 υπογραφές) (αριθ. 0211/2010)· Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 0212/2010)· Jesus Santiago Jimenez (αριθ. 0213/2010)· Cardillo Salvo (αριθ. 0214/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0215/2010)· Massimo Moltoni (αριθ. 0216/2010)· Norberto Dos Anjos Alves (αριθ. 0217/2010)· Sandrine Stamm (αριθ. 0218/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0219/2010)· Nicole Amsellem (αριθ. 0220/2010)· Fabian Urburu (αριθ. 0221/2010)· José Ramón Gil Benito (αριθ. 0222/2010)· Nicolino Magliulo (αριθ. 0223/2010)· Faustino Francisco Garcia Ruiz (αριθ. 0224/2010)· Konstantinos Aivaliotis (αριθ. 0225/2010)· Fiorella Silo (αριθ. 0226/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0227/2010)· Pérez Vincente Fernández (Asociacion Ecoloxista Coto do Frade) (αριθ. 0228/2010)· Lucian Nicolae Tarca (αριθ. 0229/2010)· Vincent Derudder (Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers) (αριθ. 0230/2010)· Rozalia Andriopoulou (αριθ. 0231/2010)· Don Manuel La Calle Albero (Esquerra Unida / Izquierda Unida) (αριθ. 0232/2010)· José Manuel Dolón García (Ayuntamiento Torrevieja) (αριθ. 0233/2010).

-------------

Στις 15 Απριλίου 2010

Peter Hollatz (αριθ. 0234/2010)· Jean Pierre Save (αριθ. 0235/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0236/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0237/2010)· Xavier Solans Tauriño (αριθ. 0238/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0239/2010)· Birgit Schneider (αριθ. 0240/2010)· Coch Laura Vinuesa (αριθ. 0241/2010)· Jenő Farkas (αριθ. 0242/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0243/2010)· Francisco Corbalan Moreno (Afectados Trampolin Hills) (20 υπογραφές) (αριθ. 0244/2010)· Luis Francisco Fernández López (αριθ. 0245/2010)· Georgiana Beu (αριθ. 0246/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0247/2010)· Liidia Volkova (αριθ. 0248/2010)· Klaus Zydek (αριθ. 0249/2010)· Raffaele Mancuso (αριθ. 0250/2010)· Dinu Moldovanu (αριθ. 0251/2010)· Gianluca Rampazzo (Lega italiana diritti animali) (αριθ. 0252/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0253/2010)· Jivka Stoianova (αριθ. 0254/2010)· Maria Teresa Alonso Barrero (Propietarios Primera Linea Sol Naciente) (αριθ. 0255/2010)· Iliana Nedelea (αριθ. 0256/2010)· Pierre-Emmanuel Pascaud (Dignité-Libertés) (αριθ. 0257/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0258/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0259/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0260/2010)· Maria del Mar Muñoz Garcia (αριθ. 0261/2010)· Nina Prehn (αριθ. 0262/2010)· Andrea Maori (αριθ. 0263/2010)· Giovanni Bellin (αριθ. 0264/2010)· Viive Sterpu (αριθ. 0265/2010)· Nicola Tenerelli (Partito Pensionati e Invalidi) (αριθ. 0266/2010)· Milena Pehlivanova (αριθ. 0267/2010)· Alexei Bazhenov (αριθ. 0268/2010)· Lucian Voicu-Dungan (αριθ. 0269/2010)· Francisco Javier Martínez del Cerro Poole (αριθ. 0270/2010)· Isabel Gómez Saiz (Plataforma SOS Ribalta) (αριθ. 0271/2010)· Alberto Alzórria Tijero (αριθ. 0272/2010)· Mariagrazia Canuti (αριθ. 0273/2010)· Doris Paula Römling (αριθ. 0274/2010)· Karl Barwe (αριθ. 0275/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0276/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0277/2010)· Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (αριθ. 0278/2010)· Torsten Braasch (αριθ. 0279/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0280/2010)· Marie Moritz (αριθ. 0281/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0282/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0283/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0284/2010)· Frank Brierley (αριθ. 0285/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0286/2010)· Francois Ben-Hadj (αριθ. 0287/2010)· Oliver Hübke (αριθ. 0288/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0289/2010)· Gheorghe Manit-Tara (αριθ. 0290/2010)· Nikolai Metodniev Georgiev (αριθ. 0291/2010)· Jürgen Helten (αριθ. 0292/2010)· CarSpringorum (αριθ. 0293/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0294/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου