Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg

7. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van november II 2009, december 2009 en januari 2010 door het Parlement aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.

Juridische mededeling - Privacybeleid