Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

7. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november II 2009, december 2009 och januari 2010 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy