Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - Strasbourg

8. Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
CRE

Kirjalikule deklaratsioonile 0071/2009 rinnavähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus, mille esitasid parlamendiliikmed Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, on allkirja andnud parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse järgmise istungjärgu vastuvõetud tekstide väljaandes ning allakirjutanute nimed tuuakse ära protokollis.

(Vt 5.5.2010 protokolli 1. lisa)

Sõna võttis Elizabeth Lynne.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika