Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - Strasbourg

9. Parlamendiliikme puutumatus

Parlament edastas 17. detsembri 2009. aasta istungil (17.12.2009protokoll punkt 15) õiguskomisjonile läbivaatamiseks advokaadi vahendusel ühe Poola kodaniku esitatud taotluse Marek Henryk Migalskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks.

Õiguskomisjoni esimees teavitas 5. märtsi 2010. aasta kirjas parlamendi presidenti, et arvestades parlamendi 24. aprilli 2009. aasta resolutsiooni parlamentaarse puutumatuse kohta Poolas, loeb komisjon taotluse vastuvõetamatuks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika