Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

10. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες:

Johannes Cornelis van Baalen αντί Jeanine Hennis-Plasschaert.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου