Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο

11. Έλεγχος των εντολών

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της στις 22 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού, στον έλεγχο των εντολών των βουλευτών Constance Le Grip και Jan Kozłowski και πρότεινε, ομόφωνα, την επικύρωση της εντολής της κ. Constance Le Grip με ισχύ από τις 10 Φεβρουαρίου 2010 και της εντολής του κ. Jan Kozłowski με ισχύ από τις 4 Μαρτίου 2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου