Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 19. april 2010 - Strasbourg

12. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (omarbejdning) (05247/1/2010 - C7-0094/2010 - 2008/0222(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 20. april 2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik