Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 19. huhtikuuta 2010 - Strasbourg

13. Puhemiehen julkilausumat
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies kunnioitti Italiassa 12. huhtikuuta 2010 sattuneen rautatieonnettomuuden uhreja sekä heidän omaisiaan.

Hän kiitti solidaarisuuden osoitukseksi Puolan kansalle 14. huhtikuuta 2010 järjestettyyn muistotilaisuuteen osallistuneita henkilöitä.

Herbert Dorfmann käytti puheenvuoron Italiassa sattuneesta rautatieonnettomuudesta.

Puhemies antoi julkilausuman tämän istuntojakson poikkeuksellisista olosuhteista sekä siitä, että jotkut jäsenet eivät voineet olla paikalla Strasbourgissa. Hän esitti lisäksi puheenjohtajakokouksen puolesta ehdotuksen käsittelyjärjestyksen muuttamiseksi. Puhemies ilmoitti muun muassa, että kyseisen ehdotuksen mukaan torstaina ei ole istuntoa eikä täysistunnossa eikä valiokunnissa toimiteta lainkaan äänestyksiä koko istuntojakson aikana. Hän ilmoitti, että jäsenet voivat allekirjoittaa läsnäololistan torstaina ja perjantaina.

Hän ilmoitti vastaanottaneensa 7. huhtikuuta 2010 Nigel Faragen (EFD-ryhmän yhteispuheenjohtaja) kirjeen, jossa tämä viittasi työjärjestyksen 6 artiklaan esittäen valituksen parlamentaarisen koskemattomuuden käsittelystä Euroopassa. Kirje välitettiin JURI-valiokunnalle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö