Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg

13. Uttalanden av talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen hedrade offren för järvägsolyckan den 12 april 2010 i Italien och deras familjer.

Han tackade dem som deltagit i den minnesstund som hade anordnas i solidaritet med Polens befolkning den 14 april 2010.

Talare: Herbert Dorfmann yttrade sig om järnvägsolyckan i Italien.

Talmannen yttrade sig om de särskilda omständigheter som rådde kring den aktuella sammanträdesperioden och det faktum att vissa ledamöter omöjligt kunde delta under sammanträdesperioden i Strasbourg. Dessutom lade han å talmanskonferensens vägnar fram ett förslag om ändring av arbetsplanen. Han meddelade bland annat att det enligt detta förslag inte skulle hållas något sammanträde på torsdagen samt att det inte skulle hållas några omröstningar i vare sig kammaren eller utskotten under sammanträdesperioden. Vidare meddelade han att ledamöterna kunde skriva in sig i registret på torsdagen och fredagen.

Talmannen meddelade också att han den 7 april 2010 hade mottagit en skrivelse från Nigel Farage (ordförande för EFD-gruppen) i vilken denne med hänvisning till artikel 6 i arbetsordningen framförde ett klagomål angående behandlingen av den parlamentariska immuniteten i Europa. Skrivelsen skulle översändas till utskottet JURI.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy