Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 19. april 2010 - Strasbourg

14. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Talere om Formandskonferencens forslag til ændring af arbejdsplanen (jf. foregående punkt): Jörg Leichtfried, John Bufton, Sophia in 't Veld og Charles Tannock.

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i april (PE 439.802/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Dagsordenen for formiddagen ville blive som følger:

Fra kl. 9 til 11: Redegørelser fra Rådet og Kommissionen om lufttrafikken i Europa

Fra kl. 11 til 13: Redegørelse ved José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2010 og redegørelse fra Kommissionen om koordination af den humanitære bistand i Haiti.

Der ville ikke blive foretaget nogen afstemninger.

Onsdag

Der ville ikke blive foretaget nogen afstemninger.

Torsdag

Intet møde.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik